+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

IŁ-PIB zapewnia ochronę informacji poufnych uzyskanych w związku z dostępem do dokumentacji badanych urządzeń i systemów, a także poufność uzyskanych wyników badań, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Sprawozdania i inne dokumenty wytworzone w związku z przeprowadzonymi badaniami pozostają w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.