+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Jeżeli Zamawiający potrzebuje:

  • szybko sprawdzić wybrane parametry/właściwości urządzenia lub podzespołu,
  • ocenić skutki zmian konstrukcji,
  • dobierać lub dostrajać elementy,

IŁ-PIB oferuje uproszczoną formę zamawiania i wykonania badań. W tym przypadku Zamawiający akceptuje koszt wykonanych badań i wyraża zgodę na wystawienie faktury bezpośrednio po wykonaniu pracy.