+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Badania są wykonywane na wniosek Zamawiającego przesyłany do laboratorium pocztą tradycyjną lub e-mail. Wniosek ten może dotyczyć przeprowadzenia badań, na które laboratorium ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 121, AB 666), a także innych badań i pomiarów wykonywanych w laboratorium lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, których zakres i warunki wykonania są uzgadniane indywidualnie pomiędzy Zamawiającym i IŁ-PIB.