+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

LBUT wykonuje:

– badania zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywie 2014/53/UE (dyrektywie RED) w zakresie:

  • bezpieczeństwa użytkowania i ochrony użytkownika przed promieniowaniem elektromagnetycznym, – art. 3.1 a dyrektywy,
  • charakterystyk kompatybilności elektromagnetycznej, – art. 3.1 b dyrektywy,
  • efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych, – art. 3.2 dyrektywy;

– badania zgodności urządzeń elektrycznych i elektronicznych z wymaganiami zasadniczymi w zakresie:

  • charakterystyk kompatybilności elektromagnetycznej, – art. 6 dyrektywy 2014/30/UE (dyrektywy EMC),
  • bezpieczeństwa użytkowania – art. 1 dyrektywy 2014/35/UE (dyrektywy LVD).

LB-EMC wykonuje badania urządzeń i instalacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

LBUT oraz LB-EMC prowadzą badania pola elektromagnetycznego dla celów BHP (w środowisku pracy) i ochrony środowiska (w środowisku ogólnym).

Aktualny zakres akredytacji laboratoriów jest publikowany na stronie Polskiego Centrum Akredytacji i znajduje się w dokumentach AB 121 oraz AB 666.