+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Pracownia Pomiarów Sieci i Urządzeń (PSiU Z-8) dysponuje szerokim zestawem kalibrowanego radiokomunikacyjnego sprzętu pomiarowego, obejmującego m.in.:

 •  Analizatory widma:
  • Przenośny analizator Anritsu MS2721B pracujący w paśmie od 9 kHz do 7,1 GHz, posiadający dodatkowe opcje pomiarowe sygnałów systemów GSM, UMTS, LTE i WiMAX.
  • Przenośny analizator Anritsu MS2711D pracujący w paśmie od 9 kHz do 3 GHz;
 • Wektorowe analizatory obwodów:
  • Przenośny analizator Keysight N9914A pracujący w paśmie od 30 kHz do 6,5 GHz, z dodatkową opcją analizatora widma,
  • Analizator Keysight E5080A pracujący w paśmie od 9 kHz do 6,5 GHz;
 • Generatory sygnałowe:
  • Wektorowy generator Agilent E4433B pracujący w paśmie od 250 kHz do 4 GHz,
  • Wektorowy generator Agilent N5182A pracujący w paśmie od 250 kHz do 6 GHz;
 • Liniowy, szerokopasmowy wzmacniacz mocy Popek Elektronik PEA02-20-50 pracujący w paśmie od 20 MHz do 2 GHz;
 • Wzmacniacz niskoszumny AH Systems PAM-0207 pracujący w paśmie od 20 MHz do 7 GHz;
 • Dookólne anteny pomiarowe:
  • AH Systems SAS-542 pracująca w paśmie od 20 MHz do 330 MHz,
  • Cobham XPO2V-0.8-6.0-GF/1441 pracująca w paśmie od 800 MHz do 6 GHz,
  • Cobham OA2-0.3-10.0V/1505 pracująca w paśmie od 300 MHz do 10 GHz,
  • Cobham XPO2V-150-600/148 pracująca w paśmie od 150 MHz do 600 MHz,
  • Emco Model 3303 pracująca w paśmie od 1 kHz do 30 MHz;
 • Kierunkowe anteny pomiarowe:
  • Emco Model 6511 pracująca w paśmie od 20 Hz do 5 MHz,
  • Emco Model 3121C pracująca w paśmie od 28 MHz do 1 GHz,
  • AH Systems SAS-521F-7 pracująca w paśmie od 25 MHz do 7 GHz,
  • AH Systems SAS-521F-4 pracująca w paśmie od 25 MHz do 4 GHz,
  • AH Systems SAS-510-7 pracująca w paśmie od 290 MHz do 7 GHz;
 • Cyfrowy oscyloskop 4-o kanałowy LeCroy LC574A próbkujący z szybkością do 4 GS/s;
 • Kable pomiarowe, sondy pomiarowe oraz tłumiki i tłumiki mocy pracujące w paśmie do 18 GHz.

Urządzenia, będące na wyposażeniu Pracowni PSiU Z-8, umożliwiają realizację pomiarów szerokiego zbioru parametrów radiowych i mikrofalowych w warunkach laboratoryjnych oraz w terenie, także w warunkach mobilnych. Dodatkowo posiadane niezależne źródła zasilania (akumulator i przetwornica oraz przenośny generator) pozwalają na prowadzenie badań pomiarowych w terenie praktycznie bez ograniczeń czasowych. Dodatkowo dzięki opracowanemu w Pracowni PSiU Z-8 oprogramowaniu sterującemu pracą sprzętu pomiarowego możliwa jest daleko posunięta automatyzacja pomiarów.

Pracownia PSiU Z-8 dysponuje również, opracowaną w Instytucie Łączności w Gdańsku, uniwersalną Mobilną Platformą Pomiarową (MPP), która umożliwia wykonywanie pomiarów parametrów jakościowych usług transmisji danych oraz innych parametrów technicznych istotnych dla analizy systemów komórkowych GSM, UMTS i LTE oraz innych sieci np. WiFi lub WiMAX.

Pracownicy Pracowni PSiU Z-8 mają wieloletnie doświadczenie w realizacji badań pomiarowych prowadzonych zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w terenie, w tym również na morzu.

W Pracowni PSiU Z-8 realizowane są prace obejmujące w szczególności następujące obszary:

 • Pomiary parametrów sygnałów radiowych w zakresie częstotliwości do 7 GHz, obejmujące badania eksploatacyjne, propagacyjno-zasięgowe, jakościowe, testowe i inne;
 • Pomiary parametrów urządzeń radiowych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 6,5 GHz;
 • Badania uwarunkowań kompatybilnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wpływu turbin wiatrowych na systemy radiokomunikacyjne;
 • Pomiary dostępności i jakości sygnałów satelitarnych (m.in. badania sygnałów systemu Galileo);
 • Badania jakości transmisji danych w sieciach radiowych, w szczególności w sieciach komórkowych 2G/3G/4G oraz w sieciach WiFi, WiMAX;
 • Wykonywanie ekspertyz, analiz oraz szeroko rozumiane doradztwo techniczne dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji systemów łączności bezprzewodowej.

Pracownicy pracowni PSiU Z-8 biorą ponadto aktywny udział w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Zakład Z-8 oraz Pracownię Systemów i Technik Satelitarnych Zakładu Z-8.

 

Kierownik Pracowni:

dr inż. Rafał Niski
tel. (+48) 58 341 80 91 wewn. 230
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.