+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Do zadań Z-8 należy prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie:

 • systemów komórkowych 2G, 3G, 4G (GSM, UMTS, LTE), sieci trankingowych (TETRA), sieci WLAN (WiFi) i WMAN (WiMAX)
 • systemów radiokomunikacji morskiej (również dla potrzeb e-nawigacji - np. VDES)
 • bezprzewodowych sieci sensorowych (ZigBee i inne)
 • współczesnych technik transmisyjnych (rozpraszanie widma, OFDM, MIMO)
 • radia kognitywnego oraz definiowanego programowo (SDR)
 • bezpieczeństwa w transmisji bezprzewodowej
 • uwarunkowań propagacyjnych w radiokomunikacji lądowej i morskiej
 • wpływu turbin wiatrowych na systemy bezprzewodowe (łączności oraz radarowe)
 • systemów satelitarnych (GPS, GALILEO, INMARSAT, itp.)

Dodatkowo do kompetencji Zakładu należą:

 • projektowanie (z planowaniem) oraz symulacja sieci radiowych
 • wykorzystanie bezprzewodowych technik transmisyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie i morzu, w tym system eCall oraz e-nawigacja
 • pomiary parametrów jakościowych i transmisyjnych sieci radiowych, a w szczególności badania eksploatacyjne, zasięgowe, testowe i inne
 • pomiary (terenowe i laboratoryjne) sygnałów i urządzeń radiowych w paśmie do 7 GHz;
 • opracowywanie analiz i ekspertyz oraz dokumentacji technicznych
 • konsultacje i prowadzenie projektów technicznych