+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Oddział Instytutu Łączności w Gdańsku został powołany do życia w 1962 roku, w wyniku współdziałania Instytutu Łączności w Warszawie i Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej. W 1999 roku Oddział przekształcił się w Samodzielną Zamiejscową Pracownię Telekomunikacji i Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku, a w 2005 roku w Samodzielną Pracownię Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku. Obecnie działa pod nazwą Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych.

Obszar działalności Zakładu:

  • Radiokomunikacja cyfrowa: badania w zakresie rozwoju systemów – symulacje, rozwój oprogramowania symulacyjnego, kryptografia, urządzenia prototypowe
  • Rozwiązania łączności bezprzewodowej dla potrzeb e-nawigacji - np. VDES
  • Badania propagacyjne, planowanie radiowe systemów radiokomunikacyjnych
  • Wpływ turbin wiatrowych na systemy łączności bezprzewodowej oraz radarowe
  • Sieci sensorowe
  • Radiokomunikacja satelitarna (Inmarsat, Cospas-Sarsat, VSAT etc.)
  • Radionawigacja – GPS, DGPS, Galileo, AIS
  • Systemy lokalizacji i monitoringu
  • Ekspertyzy i opracowania profesjonalne w zakresie cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych, systemów radionawigacyjnych, a w szczególności systemów radiokomunikacji morskiej (consulting).

W ramach Zakładu Z-8 funkcjonują dwie pracownie i laboratorium:

Projekty realizowane obecnie przez Zakład Z-8: