+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zakład bierze udział w projektach:

Projekty zakończone:

  • EDFAS - Functional state evaluation system with distributed intellect for elderly and disabled population - projekt, którego celem było opracowanie systemu umożliwiającego zdalne monitorowanie parametrów życiowych ludzi starszych i niepełnosprawnych (2009-2011).
  • ATVN-EU-GP - Academic Internet Television Network Showcases The Best Of Good Practice Activities - projekt upowszechniający rezultaty najlepszych projektów badawczych w krajach członkowskich UE (2004-2006) - koordynator projektu
  • BReATH - Broadband e-Services and Access for the Home - koordynacja projektu dotyczącego zagadnień szerokopasmowego dostępu do usług elektronicznych dla domu (2005-2007)
  • INTAS - sieć doskonałości Metody Algebraiczne i Dedukcyjne w Logikach Nieklasycznych i ich Zastosowania w Informatyce (zakończenie 2007)