+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie rozwoju systemów informacyjnych, z uwzględnieniem zastosowań telekomunikacyjnych. Prace te dotyczą takich obszarów tematycznych, jak:

  1. rozproszone systemy teleinformatyczne;
  2. teoria projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych;
  3. systemy wspomagania decyzji, systemy inteligentne i zarządzanie wiedzą.

Zakład zajmuje się rozproszonymi systemami teleinformatycznymi, a zwłaszcza aplikacjami wykorzystującymi zaawansowaną infrastrukturę, umożliwiającą używanie rozproszonych zasobów zarówno do przetwarzania danych, jak i obliczeń. Infrastruktura ta obejmuje sieci komputerowe, usługi katalogowe, bazy danych i narzędzia ochrony dostępu do zasobów. Prace dotyczą istniejących systemów rozproszonych oraz środowisk typu grid.

W zakładzie prowadzi się też prace badawcze związane z rozwojem algorytmów, wykorzystywanych do projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych. Algorytmy te opierają się na technikach optymalizacyjnych, metodach inżynierii wiedzy oraz metodach statystycznych.

W Zakładzie podejmuje się także prace związane z rozwojem teoretycznym i praktyczną budową systemów komputerowych wspomagających decyzje na potrzeby sektora telekomunikacyjnego. Prace te dotyczą rozwoju i zastosowań:

  • metod eksploracji danych;
  • metod sztucznej inteligencji;
  • metod modelowania i badań operacyjnych;
  • hurtowni danych i analiz wielowymiarowych OLAP.

Ponadto prowadzi się prace teoretyczne z zakresu rozwoju analitycznych systemów wspomagania decyzji oraz narzędzi do modelowania i analiz. Metody rozwijane w Zakładzie są znane i stosowane w różnych ośrodkach badawczych.

Oprócz prac teoretycznych Zakład oferuje budowę specjalizowanych systemów informatycznych dla operatorów telekomunikacyjnych. Wykonuje również prace wdrożeniowe dla PTK Centertel w obszarze systemów wspomagania decyzji i eksploracji danych. Prowadząc prace badawcze, Zakład współpracuje z instytucjami zagranicznymi oraz bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych.