+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju systemów informacyjnych, dotyczących: rozproszonych systemów teleinformatycznych, teorii projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych oraz systemów wspomagania decyzji, systemów inteligentnych i zarządzania wiedzą.

Działalność Zakładu koncentruje się również na zagadniniach rozwoju algorytmów, wykorzystywanych do projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych.

Ponadto Zakład prowadzi prace, dotyczące rozwoju teoretycznego i praktycznego budowy systemów komputerowych wspomagających decyzje na potrzeby sektora telekomunikacyjnego.