+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

W pracowni wykonane zostały w latach 90 na zlecenie Administracji systemy wspomagające zarządzanie widmem częstotliwości radiowych, realizujące zarówno funkcje analityczne (analizy propagacyjno-sieciowe i kompatybilności międzysystemowej) oraz administracyjne (obsługa dokumentów, raportowanie, bazy danych). Wykonano systemy do obsługi stacji radiokomunikacji ruchomej (MOBICOR), naziemnych stacji satelitarnych (NSS), linii radiowych (LINRAD).

Przykładowe formatki systemu NSS oraz wynik analizy:

nss_m

form_nss_m

kontur_m