+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

W Pracowni są wykonywane prace badawcze, uwzględniające takie zagadnienia, jak:

  • metody badań oraz analiz kompatybilności systemowej i międzysystemowej;
  • metody zarządzania, optymalizacji i zasad wykorzystania widma częstotliwości radiowych;
  • metody planowania, optymalizacji i analiz propagacyjnych sieci radiowych różnych służb.

Na potrzeby realizacji tych prac są opracowywane unikatowe programy i systemy komputerowe wykorzystujące własne, przygotowane w tym celu metody, realizujące obliczenia propagacyjno-sieciowe. W Pracowni opracowano powszechnie znany w kraju program MAPKI-MTV wykorzystywany przez wiele firm oraz oprogramowania dla administracji, wspomagające proces gospodarki widmem częstotliwości. Obecnie jest rozwijany nowy system informatyczny MZ.NET, realizujący nowoczesne obliczenia propagacyjno-sieciowe, np. sieci jednoczęstotliwościowych SFN telewizji i radiofonii cyfrowej (DVB-T, T-DAB, T-DMB, DVB-H, DRM) oraz analogowej, sieci WiMax, linie radiowe P-P i P-WP, sieci łączności ruchomej. System ma możliwość korzystania z (opracowanej w Pracowni) Cyfrowej Mapy Wysokości Polski uzupełnionej kolejnymi warstwami informacyjnymi.