+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zadania Zespołu Metrologii Parametrów Podstawowych polegają na:

– wzorcowaniu przyrządów pomiarowych:

 • wzorców stałych i regulowanych: rezystancji, impedancji, indukcyjności własnej i pojemności elektrycznej
 • mierników napięcia, prądu stałego i przemiennego, rezystancji oraz mierników i wskaźników temperatury
 • mierników mocy i jakości energii
 • kalibratorów napięcia, prądu stałego i przemiennego, rezystancji oraz symulatorów temperatury
 • źródeł napięcia i prądu
 • mierników impedancji (mostków RLC) i mostków stałoprądowych mierników (testerów) parametrów instalacji elektrycznej (mierników rezystancji izolacji, pętli zwarcia i uziemienia, testerów wyłączników różnicowoprądowych itp.)
 • czujników temperatury, termometrów elektrycznych
 • komór temperaturowych i klimatycznych
 • czwórników pomiarowych
 • programowalnych obciążeń elektronicznych
 • higrometrów i termo higrometrów
 • ciśnieniomierzy sprężynowych i elektronicznych.

Kierownik Zespołu
Dariusz Nerkowski
Tel. +48 22 5128 409