+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zadania Zespołu polegają na:

– wzorcowaniu przyrządów pomiarowych:

  • mierników mocy (poziomu mocy) promieniowania optycznego,
  • źródeł promieniowania optycznego (LED- Light Emiting Diode, FP- Fabry-Perot, DFB-Distributed Feedback),
  • tłumików optycznych,
  • zestawów do pomiaru tłumienności (źródło + miernik mocy (poziomu mocy)),
  • mierników tłumienności odbicia (reflektancji),
  • analizatorów widma promieniowania optycznego (OSA),
  • mierników długości fali promieniowania optycznego i reflektometrów światłowodowych (OTDR- Optical Time Domain Reflectometer),
  • wzorców długości drogi optycznej

dla Instytutu Łączności, służb telekomunikacyjnych oraz zleceniodawców zewnętrznych.

Kierownik Zespołu
Tomasz Osuch
+48 22 5128 346