+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

W dniu 3 grudnia 2004 r. zawarto porozumienie o współpracy we współtworzeniu i rozwoju Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL) między Prezesem Głównego Urzędu Miar a krajowymi instytucjami oraz laboratoriami prowadzącymi atomowe wzorce czasu i częstotliwości. Porozumienie podpisały następujące laboratoria:

  • Głównego Urzędu Miar (GUM),
  • Instytutu Łączności (IŁ),
  • Obserwatorium Astrogeodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (AOS),
  • Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej (CBR),
  • Instytutu Tele-Radiotechnicznego (ITR),
  • Wojskowego Centrum Metrologii (CWOM).

Dodatkowo, na mocy innych ustaleń, dołączono laboratoria z Litwy i ostatnio z Łotwy.

Powyższe laboratoria mają cezowe i wodorowe atomowe wzorce czasu. Na podstawie wyników ich porównań zorganizowano Polską Atomową Skalę Czasu TA(PL) - zespołowy wzorzec czasu, będący bazą dla UTC(PL).

Wyniki porównań wzorców - zarówno polskich jak i międzynarodowych - są podstawą przy opracowywaniu TAI - międzynarodowej zespołowej skali czasu, będącej podstawą do ustalania UTC (Międzynarodowego Czasu Koordynowanego).

Instytut Łączności utworzył bazę danych dla TA(PL). Pełni ona takie funkcje, jak:

  • akwizycja i archiwizacja danych pomiarowych, pochodzących z rozproszonego systemu porównań skal czasu (zegarów atomowych wymienionych instytucji i laboratoriów);
  • opracowanie wyników wzajemnych porównań wzorców, w tym porównań z UTC(PL);
  • automatyczne wyliczanie zespołowych skal czasu, opartych na wybranych algorytmach, a obliczanie poprawek tych skal czasu do UTC i TAI oraz statystycznych miar ich niestałości.

Zaprezentowany system może służyć do precyzyjnej kontroli poszczególnych wzorców względem czasu urzędowego.