+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Automatyzacja procesów pomiarowych

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych prowadzi prace w zakresie automatyzacji procesów wzorcowania przyrządów pomiarowych.  Wynikiem tych prac są automatyczne stanowiska pomiarowe do wzorcowania m.in:

  • mutlimetrów cyfrowych,
  • oporników wzorcowych i dekadowych,
  • zasilaczy stabilizowanych,
  • wzorców pojemności i indukcyjności,
  • generatorów w.cz.,
  • analizatorów widma,
  • czujników mocy,
  • analizatorów obwodów,
  • częstościomierzy,

 

Projektowanie stanowisk pomiarowych
Na podstawie najnowszych osiągnięć i zdobytego doświadczenia wykonujemy projekty stanowisk pomiarowych.

Badane wielkości, zakresy i zdolności pomiarowe wzorcowanych przyrządów są zamieszczone w !--tabeli.-->tabeli.