+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

W ramach Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) działają:

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) prowadzi prace badawcze w dziedzinie metrologii: wielkości elektrycznych w tym w zakresie b.w.cz, parametrów transmisji sygnałów w sieciach teleinformatycznych, czasu i częstotliwości oraz metrologii fotonicznej. Z-12 zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi/międzynarodowymi poprzez świadczenie usług wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz prowadzenie porównań międzylaboratoryjnych.

W szczególności prace badawcze dotyczą:

 1. rozwoju wzorców jednostek miar
 2. utrzymania wzorców jednostek miar w wyżej wymienionych dziedzinach
 3. rozwoju zespołowych skal czasu w dziedzinie czasu i częstotliwości
 4. rozwoju metod wzorcowania przyrządów pomiarowych
 5. rozwoju metod pomiarowych parametrów transmisji sygnałów w sieciach teleinformatycznych
 6. rozwoju metod analizy niepewności pomiaru
 7. teorii i modelowania przyrządów fotonicznych opartych o materiały strukturalne oraz elementów dyfrakcyjnych dla telekomunikacji optycznej
 8. komputerowego wspomagania metrologii
 9. utrzymania systemów zarządzania jakością w laboratoriach

Ponadto Z-12:

 • prowadzi nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym Instytutu,
 • uczestniczy w krajowych i międzynarodowych organizacjach służb czasu i innych organizacji metrologicznych,
 • upowszechnia wiedzę w dziedzinie metrologii.

Do zadań Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych należy:

 • utrzymanie wzorców odniesienia wielkości fizycznych dla telekomunikacji (elektrycznych, optoelektronicznych, czasu i częstotliwości),
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach służb czasu i innych organizacji metrologicznych.

W skład Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych wchodzą następujące zespoły:

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych zajmuje się również automatyzacją pomiarów, kalibracją przyrządów pomiarowych.