+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

2007:

 • Opracowany w Zakładzie Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10), przy współpracy z Zakładem Systemów Zasilania (Z-5), konwerter TBA 150-IŁ do programowego ładowania i rozładowywania akumulatorów zdobył brązowy medal podczas Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik EUREKA 2007 w Brukseli. Uroczyste przekazanie medali i nagród przez Prezesa PARP przyznanych na w/w wystawie odbyło się 5 grudnia 2007 r. w warszawskim hotelu Polonia Palace.
 • p0
 • p1
 • p10
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • Instytut łączności otrzymał nagrodę firmy Sybase za współpracę w zakresie wykorzystania Sybase IQ w systemach analitycznych dla telekomunikacji.
 • 01-statuetka

2004:

 • Krajowa Rada Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Uchwałą z dnia 1 marca 2004 roku na wniosek Kapituły nadała Ryszardowi Kobusowi "Medal honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira" za dokonania w obszarze innowacji i badań naukowych..
 • 01-medal

2003:

 • Adiunkt mgr inż. Tadeusz Kunert - od 1962 roku pracownik Instytutu Łączności, twórca i współtwórca wielu urządzeń wdrożonych do eksploatacji, głównie z zakresu energetyki łączności, jeden z głównych twórców przekształtnika TBA2-IŁ, nagrodzonego w konkursie POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI, otrzymał Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira.
 • 01-dyplom

2002:

 • Przekształtnik TBA2-IŁ  znalazł się w trójce wyrobów nagrodzonych w konkursie POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: wyrób przyszłości, technologia przyszłości. 29 listopada 2002 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.
 • 01-dyplom
 • 02-uroczystosc

2000:

  • System badania jakości technicznej sieci telefonicznej AWP-IŁ zajął II miejsce w kategorii: Projekty Gotowe do Wdrożenia, został nagrodzony Wyróżnieniem w konkursie o "Laur Infotela" ogłoszonym na XVI Krajowym Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy. Dyplom otrzymał zespół autorski w składzie: Bogdan Chojnacki, Jerzy Paczocha, Paweł Godlewski, Bartłomiej Parol, Piotr Zwierko, Ryszard Kobus, Mikołaj Waszkiewicz i Tomasz Rakowski.. Na seminarium "Tadeusz Sendzimir Człowiek - Wynalazca" organizowanym przez Krajową Radę SPWiR w Jachrance - maj 2000 r.,  Paweł Godlewski otrzymał "Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira za  wybitną twórczość innowacyjną."
 • 01-wyroznienie

1999:

 • Na XV Krajowym Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy, we wrześniu 1999 roku, zasilacz awaryjny GPP-3 został zgłoszony do I edycji konkursu o "LAUR INFOTELA". W kategorii Projekty Gotowe do Wdrożenia został nagrodzony Wyróżnieniem Specjalnym redakcji miesięcznika INFOTEL. Dyplom i nagrodę pieniężną otrzymał zespół autorski w składzie: Paweł Godlewski, Tadeusz Kunert, Krzysztof OlechowskiKazimierz Niechoda. Równolegle uruchomiona została w Instytucie Łączności produkcja pierwszej serii zasilaczy, w ilości 40 sztuk, z przeznaczeniem instalacji w centralach telefonicznych TP S.A. m.in. do zasilania sprzętu komputerowego systemu preprocesingu AST-IŁ.
 • 01-wyroznienie