+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zakład Zasilania Urządzeń Telekomunikacji i Energetyki (Z-10) prowadzi prace naukowo-badawcze; wykonuje analizy i ekspertyzy; oceny jakościowe, niezawodnościowe, techniczno-ekonomiczne i eksploatacyjne istniejących i nowoprojektowanych systemów elektroenergetycznych; opracowuje założenia techniczne i projekty wykorzystania zasobników energii w energetyce i telekomunikacji; systemów i urządzeń zasilających na potrzeby telekomunikacji oraz układów kontroli i zarządzania tymi urządzeniami; zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii magazynowania energii elektrycznej. Prowadzi też działania wdrożeniowe, instalacyjne, serwisowe i szkoleniowe.

Zakres działań:

Z-10 w ramach swoich zadań prowadzi prace dotyczące zasilania i energetyki, w szczególności, w zakresie:

  • prace naukowo-badawcze w zakresie układów zasilania potrzeb własnych telekomunikacji, energetyki oraz infrastruktury krytycznej;
  • wykonuje analizy, ekspertyzy, oceny i badania;
  • prowadzi prace koncepcyjno-projektowe w obszarze nowoczesnych struktur zasilania potrzeb własnych telekomunikacji, energetyki oraz infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem alternatywnych i niekonwencjonalnych technologii wytwarzania energii elektrycznej (odnawialnych źródeł energii) oraz nowoczesnych technologii bateryjnych (i innych technologii magazynowania energii elektrycznej) nakierowanych na rozwiązania „smart grid”;
  • prowadzi prace wdrożeniowe, instalacyjne, serwisowe i szkoleniowe w zakresie układów zasilania potrzeb własnych telekomunikacji, energetyki oraz infrastruktury krytycznej.

Zakres usług:

Z-10 zapewnia świadczenia usług eksperckich, konsultingowych, wdrożeniowych i analityczno-projektowych  w zakresie istniejących i nowoprojektowanych systemów elektroenergetycznych telekomunikacji, energetyki i infrastruktury krytycznej.