+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Do zadań Zakładu Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) należy:

  • prowadzenie prac w dziedzinie systemów łączności radiowej, metod badań urządzeń i systemów oraz propagacji fal radiowych;
  • wykonywanie ekspertyz z zakresu telekomunikacji;
  • wykonywanie badań technicznych urządzeń i systemów, zwłaszcza radiowych;
  • konsultacje w związku z europejskimi dyrektywami: 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) i 2014/53/ (RED) w zakresie wymagań zasadniczych dotyczących urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, radiowych i innych;
  • uczestnictwo w pracach normalizacyjnych dotyczących radiokomunikacji.

Zakład Badań Systemów i Urządzeń oferuje pomoc i udział w procesie oceny zgodności urządzeń polegający na:

  • opracowaniu programu badań zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
  • wskazaniu norm, które powinny być zastosowane do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
  • wykonaniu wymaganych badań w akredytowanym laboratorium.

Częścią Zakładu jest Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT).