+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster
kalibr1 Metrologia parametrów podstawowych
 • mierniki napięcia, prądu i rezystancji analogowe i cyfrowe oraz wskaźniki temperatury,
 • kalibratory napięcia, prądu i rezystancji oraz symulatory temperatury,
 • rezystory wzorcowe stałe i regulowane,
 • źródła napięcia i prądu stałego,
 • mierniki (testery) parametrów instalacji elektrycznych,
 • mierniki impedancji (mostki RLC) i mostki stałoprądowe,
 • kondensatory wzorcowe stałe i regulowane,
 • cewki indukcyjności (stałe i regulowane),
 • wzorce impedancji (rezystancji AC),
 • czwórniki pomiarowe,
 • mierniki mocy czynnej, biernej i pozornej jedno i trójfazowe,
kalibr2 Metrologia parametrów telekomunikacyjnych
 • woltomierze analogowe i cyfrowe w.cz.,
 • mierniki poziomu,
 • psofometry,
 • oscyloskopy,
 • kalibratory oscyloskopów,
 • generatory napięcia,
 • generatory poziomu,
 • tłumiki nastawne,
 • analizatory PDH/SDH,
 • analizatory PCM, E1,
 • testery datacom (X.21, V35, V36, V.24).
 • tłumiki w.cz., filtry, sprzęgacze, wzorce impedancji, itp.
 • tłumiki pomiarowe,
 • mierniki napięcia,
 • mierniki poziomu napięcia i poziomu mocy,
 • źródła sygnałów sinusoidalnych napięcia, poziomu napięcia i poziomu mocy,
 • analizatory parametrów i uszkodzeń linii,
kalibr4 Metrologia czasu i częstotliwości
 • wzorce i generatory częstotliwości i przedziałów czasu
  • wzorce i generatory częstotliwości działające w trybie swobodnym
  • wzorce i generatory częstotliwości kontrolowane sygnałem czasu lub częstotliwości wzorcowej
  • generatory powtarzalnych przedziałów czasu
  • źródła zawarte w analizatorach i testerach transmisji PDH/SDH
 • mierniki częstotliwości
 • czasomierze cyfrowe
 • komparatory częstotliwości
 • mierniki błędu przedziału czasu i komparatory czasu fazowego
 • analizatory i testery transmisji PDH/SDH
 • analizatory transmisji cyfrowej PCM
 • analizatory transmisji cyfrowej w zakresie interfejsów transmisji danych
kalibr3 Metrologia wielkich częstotliwości (w.cz.)
 • mierniki częstotliwości,
 • generatory,
 • czujniki i mierniki mocy,
 • przełączniki,
 • obciążenia (terminatory, oporniki),
 • analizatory widma,
 • analizatory obwodów,
 • analizatory systemów antenowych i kablowych,
 • analizatory modulacji analogowych,
 • odbiorniki pomiarowe,
 • tłumiki stałe i regulowane,
 • testery radiokomunikacyjne (GSM/EDGE),
kalibr5 Metrologia optoelektroniczna
 • źródła promieniowania optycznego,
 • mierniki mocy promieniowania optycznego,
 • tłumiki optyczne,
 • reflektometry światłowodowe jednomodowe wielomodowe,
 • obiekty optoelektroniczne,
 • mierniki tłumienności odbicia (reflektancji),
 • nadajniki i odbiorniki optyczne zawarte w analizatorach i testerach PDH/SDH,
 • analizatory widma promieniowania optycznego,
 • mierniki długości fali,
 • zestawy do pomiaru tłumienności,
 • światłowodowe wzorce długości optycznej
 • optyczne recyrkulacyjne linie opóźniające
kalibr6 Metrologia EMC
 • mierniki zaburzeń radioelektrycznych,
 • analizatory zaburzeń krótkotrwałych,
 • generatory impulsów wzorcowych,
 • sieci sztuczne,
 • cęgi absorpcyjne MDS,
 • anteny pomiarowe.