+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

smok-2U_2

System SMOK służy do monitorowania i ochrony telekomunikacyjnych kabli miedzianych i światłowodów o długości do 80 km przebiegających w kanalizacji lub napowietrzne. Chroni również studzienki, szafy kablowe, kontenery i inne obiekty. System w ciągu kilku sekund od wykrycia zdarzenia automatycznie informuje odpowiednie służby wskazując na mapie miejsce uszkodzenia, włamania lub kradzieży kabla.

System SMOK może również mierzyć wybrane parametry kabli i automatycznie sygnalizować przekroczenie wartości dopuszczalnych. W przypadku kabli światłowodowych może nadzorować zarówno włókna używane do transmisji jak i "ciemne".

smok_2011System nie wymaga dodatkowego okablowania w terenie, jest łatwy do zainstalowania, prosty w obsłudze, może być szybko przenoszony w różne miejsca sieci telekomunikacyjnej.

System SMOK może pracować samodzielnie, wykorzystywać sygnały z innych systemów lub być ich częścią składową. Te cechy systemu umożliwiają jego zastosowanie nawet wówczas gdy niektóre elementy sieci np. szafy dostępowe mają własne zabezpieczenia, które do tej pory z różnych względów nie były wykorzystywane.

Zastosowanie systemu SMOK jest uzasadnione nie tylko jego funkcjonalnością, ale także rachunkiem ekonomicznym, gdyż powoduje zmniejszenie kosztów utrzymania sieci.

Dzięki systemowi można uniknąć:

  • ponoszenia kosztów odtworzenia skradzionych linii kablowych i zniszczonych obiektów
  • utraty wpływów z usług
  • niezadowolenia klientów z przerw w łączności
  • odejścia niezadowolonych klientów
  • dodatkowych prac wynikających z braku automatycznego monitoringu, nadzoru i archiwizacji zdarzeń i wyników pomiarów.

System posiada rekomendacje Telekomunikacji Polskiej S. A. i Agencji Ochrony Skorpion Sp z o. o. oraz posiada pozytywne opinie z badań laboratoryjnych. W różnych wersjach jest od kilku lat eksploatowany w kraju i z powodzeniem chroni kable miedziane w ponad 200 miejscach

System SMOK może stanowić ważny element procesu hermetyzacji sieci.

Nagrody

2013:

Wystawa Archimedes, 2-5 kwietnia 2013 r., Moskwa - srebrny medal  oraz nagroda specjalna Chinese Innovation and Invention Society (Tajwan).

  • 01-medal
  • 02-nagroda

2010:

IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010 - srebrny medal.

  • 01-medal

Materiały informacyjne

pdf_ico Opis SMOK-3 (2018)

pdf_ico Ulotka informacyjna w języku polskim (2013)

pdf_ico Ulotka informacyjna w języku rosyjskim (2013)

pdf_ico Plakat w języku angielskim (2013)

pdf_ico Opis techniczny (2008)

 

Kontakt

Tel. (+48) 22 51 28 238
E-mail: smok@il-pib.pl