+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adrzej P. Wierzbicki

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Marian Kowalewski
 • dr Andrzej Lewandowski, Milwauke School of Engineering (MSOE), USA
 • prof. dr hab. inż. Józef Lubacz
 • dr Marek Makowski, International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA, Austria
 • prof. dr hab. Marian Marciniak
 • dr Tomasz Niewodniczański
 • prof. dr hab. Marek Niezgódka
 • prof. dr hab. Ewa Orłowska
 • prof. dr hab. Stanisław Piątek
 • dr hab. Andrzej Ruszczyński, Rutgers University, Department of Management Science and Information Systems, USA
 • prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
 • prof. dr inż. Andrzej Zieliński

ISSN 1640-1549, online ISSN1899-8933