+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Procedura recenzowania

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów, przy czym co najmniej jeden z nich powinien być spoza Instytutu Łączności.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
 4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia lub odrzucenia artykułu do opublikowania.
 5. Do przygotowania recenzji służy specjalny formularz, na którym recenzent ocenia tematykę publikacji, jej poziom merytoryczny, język, staranność redakcyjną, rysunki i tablice oraz bibliografię. Recenzent może także ocenić inne cechy publikacji według własnego uznania. Recenzent może dołączyć uwagi szczegółowe.
 6. Raz w roku podaje się na stronie internetowej TiTI listę recenzentów, nie ujawniając tytułów artykułów przez nich recenzowanych.
 7. Artykuły, w których zostaną ujawnione przejawy nierzetelności naukowej, w tym ghostwriting lub guest authorship nie będą opublikowane. (deklaracja ghostwriting)

Recenzenci w 2015 r.

 • dr inż. Andrzej Buchowicz
 • inż. Wojciech Hałka
 • prof. Zbigniew Jaroszewicz
 • dr Magdalena Olender-Skorek

Recenzenci w 2014 r.

 • dr inż. Andrzej Hildebrandt
 • dr inż. Adrian Kliks
 • dr hab. inż. Mirosław Klinkowski
 • dr inż. Jerzy Kubasik
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Recenzenci w 2013 r.

 • prof. dr hab. inż. Karol Aniserowicz
 • dr inż. Andrzej Bęben
 • dr inż. Robert Borowiec
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Butkiewicz
 • dr inż. Jacek Jarkowski
 • dr inż. Marek Jaworski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk
 • dr inż. Jerzy Kubasik
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
 • dr inż Halina Trasiuk

Recenzenci w 2012 r.

 • dr hab. inż. Ryszard Katulski
 • dr inż. Marian Kowalewski
 • dr inż. Karol Krzywicki
 • dr inż. Jerzy Kubasik
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulski
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
 • dr inż. Marek Jaworski

Recenzenci w 2011 r.

 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
 • dr inż. Maciej Grzybkowski
 • dr inż. Andrzej Hildebrandt
 • dr inż. Tomasz Keller
 • dr inż. Jerzy Kubasik
 • dr inż. Emil Kubera
 • prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
 • dr hab. inż. Jerzy Mikulski
 • dr Magdalena Olender-Skorek
 • mgr inż. Aleksander Orłowski

Recenzenci w 2010 r.

 • prof. dr inż. Henryk Babis
 • mgr inż. Henryk Gut
 • dr inż. Andrzej Hildebrandt
 • dr inż. Jacek Jarkowski
 • dr inż. Marian Kowalewski
 • dr inż. Krzysztof Perlicki
 • dr inż. Dariusz Pierzchała
 • prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki
 • dr inż. Kornel Wydro