+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 3-4/2014

Andrzej Hildebrandt
Od Redaktora Naczelnego
[ Bibtex Plain ]
DANIEL JÓZEF BEM. Wspomnienie
[ Bibtex Plain ]
Janusz Granat, Edward Klimasara
System zdalnego monitorowania medycznego osób starszych i niepełnosprawnych – EDFAS
W artykule przedstawiono wyniki prac projektu EDFAS, realizowanego w ramach międzynarodowego programu EUREKA, obejmującego zdalne monitorowanie parametrów życiowych osób starszych i niepełnosprawnych za pomocą specjalizowanego systemu komputerowego.
[ Bibtex Plain ]
Paweł Godlewski, Kazimierz Niechoda, Krzysztof Olechowski, Barbara Regulska
Stacjonarne urządzenia TBA-ST – do pomiaru dysponowanej pojemności akumulatorów siłowni telekomunikacyjnych – projekt SKOT
Pierwsze urządzenie do pomiaru pojemności baterii akumulatorów, przeznaczone do wbudowania w układ siłowni, Instytut Łączności zaprezentował już w 2004 roku, jednak dostępne wówczas rozwiązania techniczne okazały się zbyt kosztowne. Dopiero po 2011 roku wzrost cen akumulatorów ołowiowych i kosztów pracy oraz zaostrzenie wymagań niezawodnościowych dla siłowni przyniosły zainteresowanie takim rozwiązaniem, a uzyskanie rynkowego produktu o akceptowalnej cenie umożliwiły lepsze parametry elementów, doświadczenie nabyte przy opracowaniu i eksploatacji urządzeń przenośnych (TBA150-IŁ, TBA160-IŁ, TBA30-IŁ) oraz współpraca z producentem i dostawcą systemu zasilania. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z NCBR realizacji projektu „System kontroli rezerwy energetycznej obiektów telekomunikacyjnych – SKOT” na lata 2014/15, będzie możliwa komercjalizacja tego rozwiązania. Artykuł przybliża szczegóły techniczne urządzenia TBA-ST opracowanego w Instytucie Łączności.
[ Bibtex Plain ]
Hoang Nghia Le
Optymalizacja sieci FTTH
Fiber To The Home (FTTH) to najbardziej nowoczesna technologia wśród światłowodowych sieci dostępowych. Podstawowymi wyzwaniami w procesie budowy sieci FTTH są wysoka cena urządzeń i koszt instalacji kabli. Cena urządzeń optycznych wprawdzie stale się obniża, jednak położenie kabla optycznego nadal generuje bardzo duże koszty. W niniejszym artykule przedstawiono problem optymalizacji kosztów instalacji kabla optycznego. Jego rozwiązanie będzie miało praktyczne zastosowanie w projektowaniu sieci FTTH. Ponieważ prezentowany problem jest NP-trudny (Non-deterministic Polynomial-time hard), w celu jego rozwiązania posłużono się algorytmem aproksymacyjnym. Algorytm został zaimplementowany w celu analizy wydajności, która wykazała zadowalającą jakość wyników działania algorytmu z dopuszczalną czasochłonnością. W związku z tym autor proponuje zastosowanie algorytmu w narzędziach do projektowania sieci FTTH.
[ Bibtex Plain ]
Renata Śliwa
Ograniczenia w możliwościach skutecznej implementacji planów regulacyjnych w sektorach telekomunikacyjnych krajów rozwijających się
Artykuł opisuje problemy regulacyjne w krajach o niewykształconych mechanizmach instytucjonalnopolitycznych, gdzie wysokie poziomy asymetrii informacji i trudności z egzekwowaniem umów przesądzają o możliwości stosowania narzędzi regulacyjnych skazujących gospodarki na niskie poziomy efektywności. Przedstawiono w nim warunki regulowania sektora telekomunikacyjnego w krajach rozwijających się, a także wyróżniono najważniejsze przeszkody w rozwoju wysoko efektywnościowych mechanizmów regulacji telekomunikacji. Poddano też rozważaniom możliwości poprawy antyefektywnościowego impasu, w który popadają reżimy regulacyjne sektorów telekomunikacyjnych w krajach rozwijających się.
[ Bibtex Plain ]
Marek Jermakowicz, Krzysztof Maniak, Mirosław Pietranik
Szybka analiza zaburzeń krótkotrwałych. Opracowany w Instytucie Łączności Analizator ACA-4c
W artykule opisano opracowany i wdrożony do produkcji w Instytucie Łączności analizator zakłóceń krótkotrwałych ACA-4c, pozwalający na skrócenie czasu badań wyrobów w zakresie emisji trzasków. Urządzenie to umożliwia automatyczne wykonywanie kompleksowej analizy trzasków, równocześnie dla czterech znormalizowanych częstotliwości i na obu poziomach analizy. Zbudowane zostało w oparciu o bogate doświadczenie Instytutu i spełnia wszystkie wytyczne zawarte w normach.
[ Bibtex Plain ]