+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2013

Andrzej Hildebrandt
Wstęp
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Zieliński
ALINA KARWOWSKA-LAMPARSKA. Wspomnienie
[ Bibtex Plain ]
Edyta Biernacka, Artur Lasoń
Elastyczne sieci optyczne
Artykuł przybliża koncepcję elastycznej sieci optycznej i charakterystyczne zagadnienia związane z jej implementacją. Przedstawiono w nim standardy styków optycznych sieci Ethernet 40 Gbit/s i 100 Gbit/s zawarte w dokumencie IEEE 802.3ba. Następnie opisano szczelinowy charakter widma elastycznej sieci optycznej, porównując ze sztywnym podziałem częstotliwości DWDM. Nakreślono problem planowania i dynamicznej alokacji zasobów w sieci.
[ Bibtex Plain ]
Krzysztof Borzycki, Paweł Gajewski, Stanisław Dziubak, Michał Jabłoński
System ochrony sieci kablowych SPOT
W artykule przedstawiono metody monitoringu technicznego telekomunikacyjnych sieci kablowych i ich elementów oraz system monitoringu sieci kablowych SPOT opracowany w ramach projektu rozwojowego OR00012612. System ten służy do scentralizowanego wykrywania uszkodzeń i nieuprawnionych ingerencji w sieciach kablowych miedzianych i światłowodowych. Rola monitoringu sieci kablowych wzrasta wobec obserwowanego w  ostatnich latach znacznego wzrostu liczby uszkodzeń związanych z robotami budowlanymi i drogowymi oraz kradzieżami kabli.
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Pękalski, Mikołaj Waszkiewicz
Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej
Artykuł opisuje projekt w ramach którego zaprojektowano mobilne laboratorium badawcze, które zostało wykonane przez Instytut Łączności we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 w Zegrzu. Opisano zakres zastosowań i przeznaczenie takiej jednostki, funkcjonalność metrologiczną, wyposażenie w aparaturę pomiarową i możliwości eksploatacyjne. W dalszej części publikacji opisano przebieg realizacji projektu oraz uzyskane wyniki.
[ Bibtex Plain ]
Karol Aniserowicz
Nature of Atmospheric Discharges
This article presents simplified description of the phenomenon of lightning, with special  regard to the cloud-toground discharges, and parameters of standardized lightning electromagnetic pulses. Measures of protection against lightning are pointed out. These parameters and measures are important for proper lightning protection of telecommunication facilities.
[ Bibtex Plain ]
Zdobysław Flisowski
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych i ich wyposażenia
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzne zagadnienia związane z ochroną obiektów budowlanych i ich wyposażenia przed oddziaływaniem wyładowań piorunowych. Poruszono też kwestie związane z normalizacją w ochronie odgromowej, istniejącym chaosem prawnym, nieodpowiednią reakcją urzędów państwowych, brakiem profesjonalizmu oraz ignorancją instalatorów i inspektorów nadzoru. Omówiono także zagadnienia związane z wrażliwością obiektów i wyposażenia na wyładowania piorunowe, wybiórczością piorunów przez zwody oraz bezpiecznym odprowadzaniem prądu wyładowania do ziemi.
[ Bibtex Plain ]
Krzysztof Brodnicki
Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i cieplnym, czy innymi skutkami wyładowań atmosferycznych jest bardzo istotnym działaniem, nie mniej ważnym niż ochrona przed innymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z różnych urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Sprawie ochrony odgromowej poświęcona była konferencja: „Bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury w aspekcie ochrony odgromowej”, gdzie między innymi wygłoszono szereg referatów odnoszących się do stanu polskiej normalizacji w tym zakresie [1]. Artykuł podsumowuje stan normalizacji dotyczącej ochrony odgromowej i przedstawia związane z nią wnioski z obrad.
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Hildebrandt
Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności
[ Bibtex Plain ]