+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2012

Andrzej Hildebrandt
Wstęp
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Zieliński
O procesach konsolidacji na rynku komunikacji elektronicznej w Polsce
Artykuł opisuje fuzje firm telekomunikacyjnych i medialnych oraz ważne znaczenie tych zmian dla rozwoju polskiego rynku komunikacji elektronicznej. Szczególnie podkreślono zakup firmy telekomunikacji komórkowej Polkomtel dokonanej przez holding Z. Solorza-Żaka i znaczenia tego wydarzenia dla wdrożenia systemu LTE w Polsce.
[ Bibtex Plain ]
Renata Śliwa
Koszty utopione w działalności telekomunikacyjnej
W artykule przedstawiono problematykę kosztów utopionych, będących barierą wejścia/wyjścia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z rynków usług telekomunikacyjnych. Zarysowano politykę państwa, w tym rolę regulatora sektora telekomunikacyjnego w Polsce w odniesieniu do kosztów utopionych.
[ Bibtex Plain ]
Maciej J. Grzybkowski
Perspektywy zagospodarowania widma radiowego w Polsce pod kątem implementacji radia kognitywnego
W artykule przeanalizowano zakresy częstotliwości, które mogą być wykorzystane w systemach radia kognitywnego, przy założeniu obecnych i planowanych przeznaczeń częstotliwości w Polsce (w tym także w kontekście przeznaczeń europejskich) oraz istniejącego planu zagospodarowania poszczególnych zakresów częstotliwości. Analizę przeprowadzono uwzględniając możliwość wprowadzenia sieci radia kognitywnego w wybranych częściach widma, w tym w pasmach licencjonowanych oraz nielicencjonowanych, w sposób scentralizowany lub rozproszony.
[ Bibtex Plain ]
Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk, Bogdan Chojnacki, Henryk Parapura
Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (IST). W większości dotyczą one określenia interoperacyjności, aspektów komunikacyjnych w obszarach funkcjonalnych – podsystemach IST oraz europejskich i krajowych ram interoperacyjności.
[ Bibtex Plain ]
Krzysztof Borzycki
Zużycie energii przez urządzenia abonenta sieci szerokopasmowej i jego konsekwencje
Artykuł prezentuje analizę zużycia energii elektrycznej przez własne urządzenia abonenta przyłączane do szerokopasmowej sieci dostępowej nowej generacji oraz jego konsekwencje dla systemu energetycznego i środowiska naturalnego. Dostęp do usług oferowanych przez sieć szerokopasmową motywuje abonenta do wyposażenia gospodarstwa domowego w nowe urządzenia elektroniczne jak komputery i odbiorniki telewizyjne HD oraz bardziej intensywnej eksploatacji już posiadanych, prowadząc do wzrostu zużycia energii elektrycznej. Problem ten jest zwykle pomijany w literaturze, gdzie dominują analizy ograniczone do zużycia energii w samej sieci telekomunikacyjnej, tworzące złudny niestety obraz „zielonej” technologii. Przedstawiono też analizę ekonomiczną skutków pokrycia kraju siecią szerokopasmową.
[ Bibtex Plain ]
Adam Rudziński
Prawdopodobieństwo przejścia i efektywna liczba próbek cyfrowego sygnału z multipleksacją OFDM
W artykule przedstawiono wyprowadzenie wyrażenia opisującego efektywną liczbę próbek sygnału cyfrowego z multipleksacją OFDM. Wyprowadzenie oparte jest na obliczeniu prawdopodobieństwa przejścia dla tego sygnału. Otrzymane wyrażenie wskazuje wprost zależności między efektywną liczbą próbek a parametrami sygnału i stanowi uzupełnienie modelu teoretycznego.
[ Bibtex Plain ]
Ryszard Kobus
Zastosowanie norm pocztowych
W artykule przedstawiono normy definiujące badania jakości usług pocztowych. Przedstawiono także normy definiujące usługi pocztowe realizowane przez media elektroniczne oraz systemy informatyczne stosowane w realizacji procesów poczty tradycyjnej i nowych usług pocztowych.
[ Bibtex Plain ]