+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 3-4/2011

Wojciech Hałka,Andrzej Hildebrandt
Wstęp
 
[ Bibtex Plain ]
Andrzej P. Wierzbicki, Edward Klimasara, Anna Mościcka
Logika i inżynieria wiedzy w telekomunikacji
Artykuł niniejszy jest poświęcony ogólnie roli logiki w poznaniu i kreowaniu wiedzy, w tym logiki wielowartościowej, najpierw z przeciwstawieniem jej roli klasycznej w filozofii oraz jej roli w zastosowaniach, zwłaszcza telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, później zaś przykładowi zastosowania logik wielowartościowych w inżynierii wiedzy. Podkreślona jest konieczność pluralizmu logicznego, t.j. wyboru logiki o założeniach adekwatnych do danej dziedziny zastosowań. Dyskutowana jest kwestia pozornych paradoksów logicznych oraz ich usuwania przez wybór adekwatnej wersji logiki, a także przykład wyboru adekwatnej wersji logiki w zastosowaniu do systemu PrOnto wspomagania wyszukiwania tekstów interesujących dla użytkownika.
[ Bibtex Plain ]
Franciszek Kamiński
Problematyka neutralności sieciowej w Unii Europejskiej (zarys)
W artykule przedstawiono w zarysie opinie Komisji Europejskiej oraz uczestników łańcucha wartości w internecie na kwestie neutralności sieciowej na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. Stanowisko KE koncentruje się przede wszystkim na kwestiach prawnych o istotnym znaczeniu dla danego problemu. W opinii operatorów zasiedziałych są podnoszone kwestie ekonomiczne, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć obowiązującym lub inspirowanym regulacjom. Operatorzy ci działają w otoczeniu regulacyjnym ex ante, co wyróżnia ich spośród innych uczestników konsultacji publicznych na temat neutralności sieciowej. Operatorzy alternatywni oraz dostawcy treści wskazują na konieczność zapewnienia efektywnej konkurencji w sieci internet jako gwarancji realizacji zasad neutralności sieciowej i otwartego internetu, co wiąże się z obawami przed dominacją operatorów zintegrowanych pionowo.
[ Bibtex Plain ]
Renata Śliwa
Rozbieżność celu producenta i konsumenta na przykładzie rynku telekomunikacyjnego w Polsce
Artykuł jest próbą zarysowania problematyki rozbieżności celów konsumenta i producenta w obszarze ekonomiki sektora telekomunikacyjnego w Polsce. Jądrem omawianych zagadnień jest motywacja operatora telekomunikacyjnego (dominującego) do efektywnego działania oraz zaangażowanie go w realizację szerszych celów społecznych.
[ Bibtex Plain ]
Alina Karwowska-Lamparska
Teraźniejszość i przyszłość telewizji cyfrowej - aspekty techniczne
Omówiono aktualną sytuację i rozwój nowoczesnych systemów telewizyjnych. Opisano kolejność cyfryzacji toru telewizyjnego. Szczególny nacisk położono na systemy emisyjne pierwszej i drugiej generacji.
[ Bibtex Plain ]
Paweł Godlewski, Bartłomiej Parol, Marcin Masternak
Wizualizacja danych z urządzeń TBA-IŁ  (Komunikat)
Przedstawiono strukturę oraz funkcje opracowanego w Instytucie Łączności oprogramowania, przeznaczonego do wizualizacji na ekranie komputera PC wyników badań baterii akumulatorów w obiektach telekomunikacyjnych. Oprogramowanie, przeznaczone do urządzeń TBA160-IŁ, umożliwia także obrazowanie danych archiwalnych uzyskanych z urządzeń TBA2-IŁ, TBA59-IŁ i TBA150-IŁ.
[ Bibtex Plain ]