+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster
 •    URZĄDZENIA TBA-IŁ (testery / mierniki pojemności baterii akumulatorów)

 

o_TBA_na_WWW

PL     Urządzenia TBA mierzą dysponowane pojemności baterii akumulatorów VRLA w obiektach telekomunikacyjnych metodą kontrolnego rozładowania. Znając takie pojemności, można wymieniać tylko baterie niesprawne (< 60 - 80%C), minimalizując koszty utrzymania wymaganej rezerwy energetycznej obiektów. Urządzenia TBA oddają 95% energii pobranej z rozładowywanej baterii (inaczej niż opornice rozładowcze) poprzez szynę DC do odbiorów siłowni. Można zaprogramować, nie wymagający dozoru, cykl obejmujący ładowanie wyrównawcze (L), rozładowanie kontrolne (R) i ładowanie powrotne (P) baterii – prądem do 160A (TBA160-IŁ).

Stacjonarne TBA-ST i TBA-ST-s, po zainstalowaniu w „dostosowanych” siłowniach (np. firmy Benning lub Telzas), bez udziału obsługi okresowo kontrolują indywidualne baterie, a wyniki udostępniają np. poprzez system SCS Win. Urządzenia stacjonarne podnoszą cenę finalną siłowni o 2-3 tys. zł.

Przenośne TBA-IŁ (TBA30-IŁ, TBA50-IŁ, TBA150-3-IŁ, TBA160-IŁ) należy kolejno dołączać do kontrolowanych baterii i inicjować badania, a zbadane i naładowane baterie dołączać do systemu oraz odczytywać zarejestrowane wyniki INFOCeny urządzeń przenośnych od 5 do 27 tys. zł.

EN     Devices TBA... measure real capacity of VRLA batteries (48V) in telecommunications sites by controlling discharging. If the capacity is known we can replace only the defective batteries (<60-80%C) what reduce the cost of maintaining the required reserve energy of sites. TBA device transfers, by the DC power system bus, the (95%) energy taken from the discharged battery to the load. It is possible to program cycle which contains the equalization charge (L), controlled discharge (R) and return charging (P). It can operate with current up to 160A (TBA160-IL) and does not require local staff supervision.

Stationary TBA-ST, when installed in a "customized" power system (developed by Benning, Telzas), can check, fully automatically, each battery and the results of measures are available in SCS Win system.

Portable devices TBA-IL (TBA30-IL, TBA50-IL, TBA-150-3, TBA160-IL) can be temporary connected to controlled battery at the time of testing. When the test is completed, the operating state is restored, with fully charged battery, and test result can be read. During the test, the battery must be disconnected from the power system.

FR     APPAREIL À TESTER LESBATTERIES D’ACCUMULATEURS est destiné à la décharge et recharge contrôlée des batteries plomb-acide, en particulier de type VRLA, sur les sites de télécommunication. Pendant le fonctionnement sur ces sites, les appareils sont alimentés par la tension de la centrale et transmettent à 95% l’énergie de la batterie en décharge aux récepteurs de la centrale, en diminuant temporairement le courant consommé par ses groupes redresseurs. Il est possible de programmer un cycle d’essai qui comporte : la charge d’égalisation, la décharge contrôlée et la recharge des batteries d’accumulateurs du site de télécommunication.

DE     BATTERIEPRÜFGERÄT dient zur Entladung-Ladung von Blei-Säure-Batterien (v.a. VRLA-Typ) in Telekommunikationssystemen. Die Geräte werden in solchen Systemen durch eine Stromversorgungseinheit gespeist. Die Energie aus der entladenen Batterie wird zu 95% an die Endgeräte geleitet, wodurch ihre Lademodule vorübergehend entlastet werden. Man kann einen Prüfzyklus programmieren, der aus Ausgleich-sladung, kontrollierter Entladung und Wiederaufladung der Batterie in einem Telekommunikationssystem besteht.

RU    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ предназначено для контрольной зарядки и разрядки кислотносвинцовых батарей, в частности VRLA, в телеком-муникационных объектах. Во время работы в таких объектах устройства питаются от энергетической станции, а энергию, получаемую из разряжаемой батареи (95%), передают приёмнику энергетической станции, уменьшая тем самым на какое-то время нагрузку на выпрямительные агрегаты. Можно запрограммировать цикл исследования, включающий: уравнительную зарядку, контрольную разрядку и перезарядку этих батарей в телекоммуника-ционном объекте.

(这种)TBA设备通过控制放电来检测通信站点VRLA电池(48V)的实际容量。如果我们知道这些电池的实际容量,我们只需要更换有缺陷的电池(<80%C),从而降低维持站点所需能 源储备的成本。TBA设备通过直流电源系统总线,将(95%)能量从蓄电池释放到负载。它同时也是一个循环的程序设计,其中包括接通电源(L),控制放电(R)和充电(P)。它可以在高达160A的电流下正常运行(TBA160-IL),并且不需要员工现场监管。

 

 

 

wszystkie_TBA_tabela_bez-cen

 

  

OFERTA CENOWA

TBA160-IŁ - maks. prąd pracy 160 A, GSM 

 • komplet z kablami, 12-miesięczną gwarancją i szkoleniem – 27 000 zł + 23% VAT

TBA150-3-IŁ - maks. prąd pracy 150 A (bez GSM)

 • komplet z kablami, 12-miesięczną gwarancją i szkoleniem – 22 000 zł ÷ 26 000 zł + 23% VAT (zależnie od konfiguracji i szkoleń)

TBA30-IŁ - maks. prąd pracy 30 A, GSM 

 • komplet z kablami, 3-miesięczną gwarancją  i szkoleniem – 5 000 zł ÷ 9 000 zł + 23% VAT  (zależnie od konfiguracji i szkoleń)

 

DOKUMENTACJA I OPISY

pdf_ico  Instrukcja obsługi TBA160-IŁ

pdf_ico  User Manual TBA160-IŁ

pdf_ico  UlotkaTBA160-IŁ

pdf_ico  Instrukcja obsługi TBA150-3-IŁ pdf_ico  User Manual TBA150-3-IŁ  pdf_ico  Certyfikat TBA150-3-IŁ
pdf_ico  Instrukcja obsługi TBA150-2-IŁ pdf_ico  User Manual TBA150-2-IŁ  picture_ico   Certyfikat TBA150-2-IŁ
pdf_ico  Instrukcja obsługi TBA30-IŁ pdf_ico  Oferta TBA30-IŁ pdf_ico  Opornica TBA-RZ
pdf_ico  Instrukcja obsługi TBA50-IŁ pdf_ico  Program do obrazowania  
pdf_ico  Instrukcja obsługi TBA-ST(s) pdf_ico  Siłownia z TBA-ST  
     

 

  ARTYKUŁY

 1. Godlewski P., Kobus R., Kliś P., Battery Available Capacity Meter Built into an AC/DC Telecom Power Supply System, Journal of Telecomunications and Information Technology, 2/2017, no. 2, pp. 54-61
 2. Kobus R., Kliś P., Godlewski P., Maintenance of lead-acid batteries used in telecommunications systems, Journal of Telecommunications and Information Technology, 2015, no. 4, pp. 106-113
 3.  Godlewski P., Kowalczyk B., Kobus P., Wojciechowska K., Obrazowanie stanu akumulatorów w smartfonie na podstawie SMS-ów z urządzeń TBA-IŁ, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2014, nr 1-2, s. 49.
 4. Godlewski P.,  Niechoda K., Olechowski K., Regulska B.: Stacjonarne urządzenia TBA-ST - do pomiaru dysponowanej pojemności akumulatorów siłowni telekomunikacyjnych - projekt SKOT, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2014, nr 3-4, s. 14.
 5. Godlewski P., Regulska B.,  Automatyzacja oraz zdalne badania baterii akumulatorów w obiekcie telekomunikacyjnym, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, 2012, nr 8-9, s.1260.
 6. Godlewski P., Chojnacki B., Kobus R., Funkcjonowanie i budowa urządzeń TBA160-IŁ, Biblioteka Infotela. Szerokie Pasmo – Rozwiązania technologiczne i usługi, 2012, s. 38.
 7. Godlewski P., Parol B., Masternak M., Wizualizacja danych z urządzeń TBA160-IŁ, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2011, nr 3-4, s. 52.

   

Dodatkowych informacji udzielą:

Bogdan Chojnacki:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (+48) 22 5128 169; faks: (+48) 22 5128 185

Paweł Godlewski:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (+48) 22 5128 158

 

Urządzenia TBA-IŁ są wykorzystywane od 10 lat przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Kolejne typy urządzeń TBA zostały nagrodzone wieloma dyplomami i medalami.