+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

(+ 5% VAT)

W 2007 r. Instytut Łączności wydał drugą książkę Józefa Wierzbołowskiego pt. Unia Europejska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy (poprzednia książka Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy ukazała się w 2003 r.).

W książce dokonano oceny ewolucji priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej, analizując kolejne Programy Ramowe Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego na lata 1998-2013 (piąty, szósty i siódmy Program Ramowy). Ocenę tę przeprowadzono na tle ogólnej problematyki procesu przechodzenia Unii Europejskiej do stadium społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz w kontekście Strategii Lizbońskiej (2000) i ściśle powiązanej z nią inicjatywy European Research Area (ERA). Akcentując znaczenie badań naukowych i zdolności do wykorzystywania ich wyników, jako podstawowej przesłanki podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej i zapewniania spójności społecznej państw członkowskich, zwrócono uwagę przy tym, że - co szczególnie istotne dla Polski - przenoszenie ciężaru badań naukowych w Unii Europejskiej na coraz bardziej pionierskie obszary tych badań może jednak stanowić w przyszłości dodatkowy, obok dochodowego, czynnik potencjalnie dezintegrujący funkcjonowanie UE i sprzyjający zjawisku różnicowania ścieżek rozwojowych państw członkowskich.

Doktor Józef Wierzbołowski (ur. 1931 r.) jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 90. był pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. W latach 2000-2007 pracował w Instytucie Łączności w Warszawie. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych i społeczeństwa informacyjnego, w tym problematyki wpływu rozwoju technologii informacyjnych oraz gospodarki opartej na wiedzy na proces integracji Polski z Unią Europejską. Jego książka Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (wydana przez Instytut Łączności) cieszy się dużym zainteresowaniem.

Książki Józefa Wierzbołowskiego Unia Europejska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy (cena 40 zł+ 5% VAT) oraz Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (cena 30 zł) można kupić w Instytucie Łączności, w Sekretariacie Dział Informacji Naukowej i Promocji (ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, p. 284, tel. (+48 22 51 28 460) lub zamówić (faks: (+48 22 51 28 400; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - odbiór za pośrednictwem poczty).