+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Zarzadzanie_czestotliwosciamiGrzegorz Pachniewski

Zarządzanie częstotliwościami radiowymi

Instytut Łączności ‑ Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa 2012

ISBN 978-83-916146-4-8

Format B5, stronic 304

Cena 55 zł (+5% VAT)

Książka składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy dotyczy ogólnych zasad prowadzenia gospodarki częstotliwościowej i w zasadzie obejmuje aspekty związane z techniką, organizacją i legislacją, w drugim natomiast zawarte są informacje o metodach i sposobie prowadzeniu tej gospodarki w Polsce, od 1918 roku aż do końca pierwszej dekady obecnego wieku. Autor książki przez wiele lat w czynny sposób brał udział w rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych metod gospodarowania widmem elektromagnetycznym, dlatego też ta druga część książki stanowi cenny zapis historii tworzenia gospodarki częstotliwościowej w Polsce.

Książka jest dedykowana czytelnikowi, który pragnie od podstaw poznać tajniki gospodarki widmem elektromagnetycznym, zawiera między innymi podstawowe informacje terminologiczne, techniczne oraz prawne, które wprowadzają czytelnika w skomplikowaną rzeczywistość, lokującą się interdyscyplinarnie na przecięciu światów techniki oraz prawa. Powinna być przydatna dla pracowników różnych firm (telekomunikacyjnych, operatorskich, nadawczych radia i telewizji) oraz urzędów państwowych, a ponadto wszystkich użytkowników widma, którzy pragną poszerzyć swe wiadomości w kontekście jego prawidłowego wykorzystania, zgodnego z zasadami techniki oraz prawem krajowym i międzynarodowym. Książka może być wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach związanych z radiokomunikacją.

Do książki jest dołączona Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości. Spis treści

 

Grzegorz Pachniewski (1940–2011) ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w specjalności miernictwo elektroniczne.

Pracę zawodową rozpoczął jako radiotechnik w ówczesnych zakładach ELPO, później pracował przez kilka lat jako nauczyciel w Technikum Łączności. Następne miejsca Jego pracy to Centralne Laboratorium Radiokomunikacji oraz P.P. Stacje Radiowe i Telewizyjne i Państwowa Inspekcja Radiowa. Jako inżynier radiotechnik pracował na budowie Gazociągu Orenburskiego w firmie PBGE Energopol. Pod koniec lat 70. ub. wieku, przeszedł do pracy w Ministerstwie Łączności, w którym piastował funkcję głównego specjalisty. W 1990 r. objął w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Rozwoju Służb Radiokomunikacyjnych. Następnie, od połowy 2000 r. aż do przejścia na emeryturę w 2006 r. pełnił funkcje Doradcy Prezesa PAR, Doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Doradcy Ministra Łączności oraz Doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.  Grzegorz Pachniewski był członkiem Zespołów Przygotowawczych i uczestnikiem Światowych i Regionalnych Konferencji Radiokomunikacyjnych, członkiem Komitetów Programowych Krajowych Konferencji Radiokomunikacji Ruchomej oraz Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, a także członkiem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Radiooperatorów w Służbie Lotniczej.

Szczególną zasługą dla dziedziny gospodarki częstotliwościami było utworzenie z inspiracji Autora Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (i prowadzenie jej późniejszych aktualizacji) oraz wdrożenie w organie regulacyjnym techniki komputerowego wspomagania w zarządzaniu widmem radiowym.

Książka, którą przedstawiamy, jest oparta na bogatym dorobku życiowym Grzegorza Pachniewskiego i stanowi unikatowe źródło wiedzy o procesie zarządzania widmem częstotliwości radiowych.

 

Książkę w cenie 55 zł (+5% VAT) można kupić w Instytucie Łączności, w Sekretariacie Dział Informacji Naukowej i Promocji (ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, p. 284, tel. (+48) 22 51 28 460) lub zamówić (faks: (+48 22 51 28 400; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - odbiór za pośrednictwem poczty).