+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 4/2008
 

Reformy regulacyjne 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej - zmienione wnioski Komisji Europejskiej
W numerze 4/2008 "Biuletynu Informacyjnego" zamieszczono artykuł, w którym omówiono aktualny stan prac nad pakietem reform regulacyjnych 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej. Pakiet ten przechodzi procedurę legislacyjną. Pierwotne propozycje zawarte we wnioskach Komisji Europejskiej z listopada 2007 r. zostały rozpatrzone przez Parlament Europejski i przyjęte z poprawkami, ujętymi w rezolucjach legislacyjnych we wrześniu 2008 r. (pierwsze czytanie). 7 listopada 2008 r. Komisja zgłosiła zmienione wnioski, w których ustosunkowała się do propozycji Parlamentu, adaptując część z nich do pakietu reform 2007. W opracowaniu podano charakterystykę zmienionych wniosków Komisji Europejskiej, zwracając główną uwagę na odrzucone i znacznie zmienione propozycje Parlamentu.