+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2009
 

Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
W numerze 1/2009 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" przedstawiono fragment znowelizowanego pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej, dotyczący rozporządzenia o powołaniu nowego ciała doradczego, tj. Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Omówiono propozycje ustanowienia tego ciała w systemie regulacyjnym Unii Europejskiej. Pokrótce przypomniano propozycje zgłaszane przez Komisję (EECMA), Parlament Europejski (BERT) i Radę (GERT). Główną uwagę zwrócono na propozycję kompromisową, przyjętą w drugim czytaniu przez Parlament, która przewiduje ustanowienie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej.