+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 4/2006
 

Internet w firmach - Polska Wschodnia na tle innych regionów
W numerze 4/2006 "Biuletynu Informacyjnego" zaprezentowano opracowanie "Internet w firmach - Polska Wschodnia na tle innych regionów", przygotowane na podstawie raportów wykonanych podczas realizacji projektu "Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu". W ramach tego projektu powstały w 2006 r. następujące raporty: "Firmowi użytkownicy Internetu w województwie mazowieckim" (luty 2006), "Firmowi użytkownicy Internetu w województwie pomorskim" (lipiec 2006) oraz "Firmowi użytkownicy Internetu w województwie podlaskim" (wrzesień 2006). Raporty te sporządzono na podstawie wyników pracy statutowej pt. "Badania użytkowników nowych technologii telekomunikacyjnych", zrealizowanej w Instytucie Łączności, w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, przez zespół w składzie: mgr inż. Roman Nierebiński i mgr Hanna Pawlak. Problematyka badań koncentrowała się wokół czterech zasadniczych tematów: komputery w firmie (wykorzystanie komputerów, dostęp do komputerów oraz wpływ komputeryzacji firm na ich funkcjonowanie); internet w firmie (korzystanie z internetu, dostęp do internetu, wpływ wprowadzenia internetu do firm na ich funkcjonowanie, firmowe strony internetowe oraz indywidualny dostęp do poczty elektronicznej); korzystanie w firmach z telefonii komórkowej i sposoby komunikacji z klientami; publiczne usługi dla firm świadczone drogą elektroniczną (zapotrzebowanie na publiczne usługi dla firm świadczone elektronicznie, korzystanie z tych usług oraz ocena jakości ich świadczenia). Przedmiotem niniejszej publikacji jest porównanie wykorzystania internetu w firmach z województwa podlaskiego oraz województw mazowieckiego i pomorskiego.