+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2006
 

Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (1)
W numerze 1/2006 "Biuletynu Informacyjnego" zamieszczono omówienie dokumentów dotyczących telekomunikacyjnej usługi powszechnej w Unii Europejskiej (styczeń-kwiecień 2006 r.), przygotowane w ramach pracy statutowej pt. "Perspektywiczne aspekty usługi powszechnej w warunkach rozwiniętego rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej", realizowanej w Instytucie Łączności w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, przez zespół w składzie: dr hab. inż. Franciszek Kamiński, Magdalena Olender. Planuje się opracowanie i opublikowanie w 2006 r. trzech numerów "Biuletynu" o tej tematyce. W zwięzłej formie zostaną podane informacje o istotnych faktach, związanych z problematyką telekomunikacyjnej usługi powszechnej w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwróci się na dokumenty Komisji Europejskiej, Komitetu do spraw Komunikacji (COCOM) oraz Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG) i jej członków.