+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 2/2006
 

Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (2)
W numerze 2/2006 "Biuletynu Informacyjnego" podjęto ponownie (por. numer 1/2006 "Biuletynu Informacyjnego") temat telekomunikacyjnej usługi powszechnej w UE, zamieszczając opracowanie pt. "Problematyka usługi powszechnej w dokumentach związanych z przeglądem ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług komunikacji elektronicznej" oraz zwięzłą charakterystykę uwag i propozycji zawartych w kilku wybranych dokumentach, nadesłanych do Komisji Europejskiej przez znaczące podmioty w sektorze komunikacji elektronicznej UE. W opublikowanym materiale omówiono pokrótce stanowisko uczestników wstępnej konsultacji w odniesieniu do uregulowania usługi powszechnej w znowelizowanym pakiecie regulacyjnym; obok tego przytoczono propozycje dotyczące innych kwestii, znajdujących się w zakresie dyrektywy o usłudze powszechnej. Opracowanie przygotowano w ramach pracy statutowej pt. "Perspektywiczne aspekty usługi powszechnej w warunkach rozwiniętego rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej", realizowanej w Instytucie Łączności w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, przez zespół w składzie: dr hab. inż. Franciszek Kamiński i mgr Magdalena Olender.