+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 3/2006
 

Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (3)
W numerze 3/2006 "Biuletynu Informacyjnego" po raz kolejny nawiązano (por. numery 1/2006 i 2/2006 "Biuletynu Informacyjnego") do tematu telekomunikacyjnej usługi powszechnej w UE, przedstawiając opracowania pt. ".Specyfika problematyki usługi powszechnej w nowo przyjętych państwach członkowskich Unii Europejskiej" oraz "Aspekty prawne usługi po-wszechnej w Polsce". Omówiono w nich pokrótce specyficzne aspekty usługi powszechnej w nowo przyjętych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwracając szczególną uwagę na różnicę między poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego tych krajów a poziomem rozwoju członków UE-15. Podano także podstawowe informacje o funkcjonowaniu usługi powszechnej w Polsce. Opracowania powstały w ramach realizowanej w Instytucie Łączności pracy statutowej pt. "Perspektywiczne aspekty usługi powszechnej w warunkach rozwiniętego rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej". Opracowania wykonał w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych zespół w składzie: dr hab. inż. Franciszek Kamiński i mgr Magdalena Olender.