+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 2/2007
 

Efektywne przeciwdziałanie powstawaniu echa w łańcuchach PSTN z zastosowaniem metody optymalizacji impedancji układów miejscowych
W niniejszym numerze "Biuletynu Informacyjnego" zamieszczono artykuł Zbigniewa Kowalskiego, w którym Autor postawił tezę, że w obecnym stanie techniki, podczas transmisji sygnałów, jest możliwość przeciwdziałania powstawaniu ich zniekształceń zamiast usuwania zniekształceń już istniejących. W rozważanym przypadku dotyczy to zniekształceń sprzężeniowych, występujących w dwukanałowej części łańcuchów publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Dzięki temu zastosowanie urządzeń kontrolujących echa można ograniczyć do przypadków połączeń na największe odległości. Przedstawiona teza została udowodniona przy założeniu istotnych ograniczeń (upraszczających rzeczywistość) z zastosowaniem bardzo prostego modelu matematycznego i z wykorzystaniem wyników obliczeń, dotyczących dotychczas istniejących sieci miejscowych i przewodowych łączy abonenckich w częściach dostępowych PSTN. Artykuł jest skróconą wersją przygotowanego przez Autora opracowania tego tematu. Będzie ono udostępniane zainteresowanym Czytelnikom po otrzymaniu zamówienia przez redakcję.