+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 3/2007
 

Dostosowanie procedur badania jakości usług pocztowych do zmieniającego się rynku usług pocztowych
W numerze 3/2007 "Biuletynu Informacyjnego" zaprezentowano opracowanie "Dostosowanie procedur badania jakości usług pocztowych do zmieniającego się rynku usług pocztowych", przygotowane na podstawie raportu, wykonanego podczas realizacji projektu pt. "Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce", a także materiałów roboczych grupy WG1 ds. jakości usług, działającej w ramach Komitetu Technicznego Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN-TC331 - Usługi pocztowe (autor wykonuje ekspertyzy dla tego Komitetu i bierze udział w pracach grupy roboczej WG1 ds. jakości usług). Problematyka badań terminowości pojedynczych przesyłek listowych jest podstawowym tematem prowadzonych prac normalizacyjnych, gdyż realizacja tych badań jest obowiązkowa w krajach członkowskich Unii Europejskiej.