+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 4/2007
 

Regulacja konkurencji na wokandzie Komisji Europejskiej
W numerze 4/2007 "Biuletynu Informacyjnego" zamieszczono artykuł Franciszka Kamińskiego, w którym omówiono wybrane kwestie dotyczące prac Komisji Europejskiej nad ukształtowaniem otoczenia konkurencyjnego na rynku komunikacji elektronicznej. W tym kontekście przedstawiono charakterystykę pakietu regulacyjnego 2002, ze szczególnym uwzględnieniem zasad regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej, a także zachodzące zmiany na tym rynku i związane z tym kwestie inwestycyjne. Scharakteryzowano stanowisko Komisji Europejskiej w kwestii regulacji konkurencji na wyłaniających się rynkach, zaprezentowane w ramach przeglądu ram prawnych dla sektora komunikacji elektronicznej, oraz opinię na ten temat operatorów zasiedziałych jako głównych inwestorów w rozwój infrastruktury sieciowej.