+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2008
  Charakterystyka pakietu reform regulacyjnych 2007
W numerze 1/2008 "Biuletynu Informacyjnego" zaprezentowano opracowanie Franciszka Kamińskiego, w którym ponownie nawiązano (por. inny artykuł tego Autora, zamieszczony w numerze 4/2007 "Biuletynu Informacyjnego") do tematu regulacji rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. W opracowaniu tym omówiono podstawowe propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, które przygotowała Komisja Europejska na podstawie materiałów własnych z uwzględnieniem wniosków z konsultacji publicznej. Główną uwagę zwrócono na zagadnienia należące do obszaru zakreślonego dotychczasowymi ramami prawnymi 2002, z pominięciem problematyki zarządzania widmem radiowym. Problematyka radiowa stanowi obszerną część dokumentów Komisji oraz konsultacji i z tego względu wymaga osobnego potraktowania. Przedstawiono cele oraz środki proponowanych zmian, podkreślając dążenie do centralizacji kontroli i nadzoru ze strony Komisji Europejskiej. Ponadto scharakteryzowano aspekty polskie w procedurze przeglądowej pakietu regulacyjnego 2002. W opracowaniu wykorzystano wyniki pracy statutowej pt. Analiza wyników przeglądu regulacji rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej i ich wpływu na regulacje w Polsce, część I, wykonanej w Instytucie Łączności (w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych) w 2007 r.