+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Biuletyn informacyjny

pdf_ico Biuletyn Informacyjny nr 1/2010
 

Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - ramy prawne, dostęp i zezwolenia
W numerze 1/2010 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" omówiono podstawowe propozycje zmian w dyrektywach ramowej, o dostępie i o zezwoleniach, które były przedmiotem dyskusji w trakcie nowelizacji pakietu regulacyjnego 2002. Przypomniano pierwotne propozycje Komisji, a następnie przedstawiono stanowisko poszczególnych organów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego, w procesie legislacyjnym. Wskazano propozycje dotyczące ochrony inwestycji i konkurencji infrastrukturalnej, problematyki współdziałania organów unijnych i regulatorów krajowych w procedurach regulacyjnych, nowej polityki w zarządzaniu częstotliwościami radiowymi oraz ochrony użytkowników. Na zakończenie rozważań scharakteryzowano zatwierdzone zmiany w analizowanych dyrektywach.