+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Kwartalnik JTIT

ISSN 1509-4553, 1899-8852 (online)
Jest to kwartalnik anglojęzyczny, o zasięgu europejskim, w którym publikowane są wyniki badań naukowych zarówno teoretycznych, teoretyczno-eksperymentalnych jak i czysto eksperymentalnych, stanowiących oryginalne przyczynki do poszerzenia wiedzy z dziedziny telekomunikacji oraz dziedzin naukowych bezpośrednio wspierających bazę technologiczną telekomunikacji, jak np. fotonika czy informatyka.
Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism punktowanych (40 punktów) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykaz z 31.07.2019 r.