+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł Projektu: PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020

Akronim Projektu: PL-LAB2020

Numer Projektu: POIG.02.03.01-00-104/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki.

Okres realizacji: 01.09.2014–31.12.2014

Całkowita wartość Projektu: 15 324 260,68 PLN, w tym kwota dofinansowania 14 752 215,15 PLN

Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany jest w Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Beneficjent ‑ Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z-3) pełniący rolę Koordynatora oraz Politechnika Gdańska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

Celem Projektu jest rozbudowa sieci badawczej PL-LAB, zaprojektowanej i zaimplementowanej w realizowanym w latach 2010-2013 projekcie POIG „Inżynieria Internetu Przyszłości", w kierunku stworzenia możliwości przeprowadzania eksperymentów, w środowisku sieci rozległych, w obszarach badawczych przewidzianych w Programie Ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, realizowanym przez Unię Europejską w latach 2014-2020.

Rozbudowa PL-LAB polega na wzbogaceniu obecnej infrastruktury i oprogramowania o te elementy, które są wymagane dla realizacji badań praktycznych, (tj. przeprowadzania eksperymentów) związanych z kluczowymi zagadnieniami Internetu Przyszłości takimi jak: sieci bezprzewodowe, zarządzanie siecią, wirtualizacja infrastruktury sieciowej, sieci świadome przekazywanej treści (Information Centric Networks), sieci programowalne SDN (Software Defined Networking), chmury obliczeniowe (Cloud Computing) oraz Internet Rzeczy (Internet of Things).

Kierownik Projektu:

dr inż. Piotr Krawiec

tel. (+48) 225128 291

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.