+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

IIp_pl

Realizacja Projektu została zakończona.

Tytuł Projektu: Inżynieria Internetu Przyszłości

Nr Projektu: PO IG01.01.02-00-045/09

Nr Umowy: PO IG01.01.02-00-045/09-00

Akronim: IIP

Strona Projektu: www.iip.net.pl

Cele Projektu:
Celem projektu w ramach Internetu IPv6 jest opracowanie metodyki dla ewolucyjnego zastąpienia w sieci krajowej obecnej wersji IP (IPv4) przez protokół IPv6 oraz zaproponowanie nowych rozwiązań sieciowych i usług wynikających z IPv6. Celem projektu w ramach Internetu Przyszłości jest opracowanie i przetestowanie propozycji nowej architektury opartej na wirtualizacji zasobów wraz z nowymi mechanizmami i algorytmami dotyczącymi istotnych aspektów działania sieci. Projekt stawia sobie również za cel stworzenie środowiska krajowej sieci testowej dla Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości, pozwalającego na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej opartej na weryfikacji eksperymentalnej.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2010-31.12.2012

Produkty projektu: Oferta projektów