+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Instytut Łączności aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych, stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013, w szczególności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Podstawowym celem programów operacyjnych jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzmocnienie jej innowacyjności. Instytut Łączności realizuje projekty głównie w partnerstwie z innymi polskimi ośrodkami naukowymi.

Projekty w trakcie realizacji:

Projekty zakończone:

Projekty zakończone: