+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez NCBIR logo z szarym napisem_qopracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Umowa z NCBR nr:  0002/R/ID1/2011/01

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności (Zakład Systemów Radiowych Z-1), Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (koordynator), AM Technologies Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2012-2013

Koszty projektu: 2 560 705 zł

Cel projektu: opracowanie prototypowego urządzenia (demonstratora) modułowego systemu integrującego stosowane w Polsce systemy transmisji alarmów pożarowych (monitoringu pożarowego) oraz przeprowadzenie testów prototypu w warunkach rzeczywistych.

Efektem końcowym realizacji projektu będzie modułowe urządzenie integrujące usprawniające funkcjonowanie monitoringu pożarowego na terenie RP.
Lista zastosowań urządzenia obejmuje:

  • integrację istniejących systemów monitoringu pożarowego różnych operatorów,
  • wizualizację alarmów na jednym monitorze,
  • prostotę obsługi i czytelność,
  • możliwość współpracy z innymi systemami np. SWD.

Urządzenie integrujące umożliwi zintegrowanie istniejących systemów monitoringu w jeden. Ułatwi rozpoznanie i analizę zdarzeń i usprawni podejmowanie decyzji. Po weryfikacji i testach prototypu przewiduje się wdrożenie opracowanego systemu w jednostkach PSP w skali kraju.

Bezpieczeństwo i obronność (konkurs 1/2011) "Zwiększenie bezpieczeństwa pozarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP" - Lider Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - PIB - konsorcjum