+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł projektu: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej

Zadanie: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy

Umowa z NCBiR nr: SP/J/1/77065/10

Skrócona nazwa Projektu: SYNAT

Strona Projektu: www.synat.pl

Realizacja: Sieć: Instytut Łączności (Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6), Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Warszawski - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Okres realizacji: 2010-2011

Celem Projektu jest utworzenie zintegrowanej platformy informatycznej krajowego systemu informacji naukowej i naukowo-technicznej. Platforma umożliwi realizację programów budowy infrastruktury zasobów informacji naukowej, systemów komunikowania naukowego i akademickiego, a równocześnie stanie się podstawą budowy integralnej struktury gromadzenia, udostępniania i rozwoju krajowych zasobów treści naukowych, edukacyjnych oraz dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Dla osiągnięcia tych celów będą realizowane prace o charakterze podstawowym jak również stowarzyszone z nimi działania rozwojowe, prowadzące do implementacji konkretnych rozwiązań informatycznych.