+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł projektu: System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej

Projekt realizowany w ramach programu INNOTECH ścieżka programowa In-TechNCBIR logo z szarym napisem_q

Umowa z NCBR-INNOTECH II nr: K2/IN2/48/182588/NCBR/12

Akronim: SMIT

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności – Lider (Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Z-2, i Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych Z-14), ASSECO Poland

Okres realizacji: 2012-2014 (24 miesiące)

Koszty projektu: 1 878 905 zł (koszty IŁ: 1 187 880 zł)

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej (SMIT), stanowiącego innowacyjny zestaw narzędzi sprzętowych i programowych do kompleksowego monitorowania i ochrony technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, przede wszystkim sieci kablowych i obiektów bezobsługowych

Podstawowe założenia: Kompleksowa ochrona infrastruktury sieci telekomunikacyjnej przed niekorzystnymi oddziaływaniami i zjawiskami zewnętrznymi oraz prewencyjne wykrywanie zagrożeń

Produkty projektu: Prototyp systemu składający się z Centrum Nadzoru, wyposażonego w zestaw narzędzi programowych, głowic pomiarowych współpracujących z różnego rodzaju czujkami, wykrywającymi niekorzystne zdarzenia występujące w infrastrukturze sieci telekomunikacyjnej