+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł projektu: Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Strategiczny projekt badawczy - Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach

Umowa z NCBR nr: SP/4/7/160512/12NCBIR logo z szarym napisem_q

Akronim: RESYS

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności (Zakład Badań Systemów i Urządzeń Z-1), Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A, EC Project Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o., eSecure Sp. z o.o., Ex Solution Adrian Skrobek, Profil Met Sp. J. K. Jasiński, Ł. Leiter

Okres realizacji: 2012-2014 (24 miesiące)

Koszty projektu: 3 156 000 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej (RESYS) z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, a następnie  jego wdrożenie do seryjnej produkcji. System ten ma rozwiązać dzisiejsze problemy, które towarzyszą akcjom ratowniczym, tj.: tempo i sprawność akcji oraz komunikację pomiędzy ratownikami w zastępie oraz pomiędzy zespołami ratowniczymi a bazą (kierującym akcją).

Podstawowe założenia dla systemu opracowanego w ramach projektu:

 1. Możliwość ciągłej, dwukierunkowej transmisji głosu pomiędzy członkami zastępu ratunkowego,
 2. Możliwość ciągłej transmisji głosu pomiędzy członkami zastępu ratunkowego a dowódcą akcji (oddalonym do 2 km od zastępu ratunkowego), poprzez sieć reapeterów, która będzie budowana ad hoc,
 3. Możliwość ciągłej, dwukierunkowej transmisji głosu pomiędzy członkami różnych zastępów ratunkowych,
 4. Możliwość komunikacji w warunkach hałasu,
 5. Praca z zasilaniem bateryjnym przez minimum 6 h,
 6. Mała masa i niewielkie gabaryty urządzeń,
 7. Dopuszczenie do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego,
 8. Rejestracja głosu wszystkich użytkowników systemu,
 9. Łatwość obsługi.

Produkty projektu:

 1. Zestawy komunikacyjne dla ratowników.
 2. Repetery - bezprzewodowe urządzenia pośredniczące w przypadkach, gdy warunki terenowe ograniczają zasięg komunikacji bezpośredniej.
 3. Baza - urządzenie do komunikacji z kierującym akcją, znajdującym się poza strefą zagrożenia.
 4. Aplikacja uruchamiana na powierzchni, służąca do komunikacji z bazą, wyposażona w panel śledzący parametry sieci i parametry życiowe ratowników, umożliwiająca wizualizację lokalizacji ratowników oraz tworzenia i rozsyłanie wiadomości głosowych do ratowników.